Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z.o.o. w Baranowie

O nas

Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „w organizacji” z siedzibą w Baranowie.

Spółka prowadzi działalność o charakterze użyteczności publicznej, której celem jest realizowanie zadań własnych Gminy Baranowo. Zasady korzystania z usług o charakterze publicznym świadczonych przez Spółką oraz obowiązki świadczenia tych usług przez Spółkę określa Regulamin uchwalony przez Zarząd Spółki, który podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Baranowo.

Władze spółki

Zgromadzenie Wspólników:

Henryk Toryfter Wójt Gminy Baranowo jako przedstawiciel właściciela spółki

 

Rada Nadzorcza Spółki:

1) Pan Jan Suwiński – Przewodniczący

2) Pani Anna Dawid – Krajewska  - Wiceprzewodniczący

3) Pan Piotr Modrzejewski – Sekretarz

 

Zarząd:

Marcin Tomasz Wołosz – Prezes Zarządu