Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z.o.o. w Baranowie

Witamy na stronie ZGK w Baranowie

Spółka prowadzi działalność o charakterze użyteczności publicznej, której celem jest realizowanie zadań własnych Gminy Baranowo. Zasady korzystania z usług o charakterze publicznym świadczonych przez Spółką oraz obowiązki świadczenia tych usług przez Spółkę określa Regulamin uchwalony przez Zarząd Spółki, który podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Baranowo